www.xabia.org

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

 

L'article 37.1 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), estableix que les autoritats i organismes públics tenen l'obligació de designar a un Delegat de Protecció de Dades (DPD).

L'AJUNTAMENT DE XÀBIA ha designat al seu DPD correctament, tal com es pot comprovar en: Consulta DPD

  • Delegat de Protecció de Dades: APDTIC PROFESIONALES, S.L.
  • Contacte: dpd@ajxabia.org

Les seves funcions venen definides en l'article 39 del RGPD i consisteixen principalment a informar i assessorar AJUNTAMENT DE XÀBIA i als seus treballadors sobre les obligacions que els incumbeixen en el tractament de dades de caràcter personal, i la supervisió del seu compliment. Així mateix, ha de cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i actuar com a punt de contacte entre aquesta i AJUNTAMENT DE XÀBIA.

Al seu torn, qualsevol ciutadà podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades si li sorgeixen dubtes sobre el tractament de les seves dades per part d'AJUNTAMENT DE XÀBIA o no està conforme amb aquest. Per a això, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'AJUNTAMENT DE XÀBIA dirigint-se per escrit a l'adreça d'email dpd@ajxabia.org

 

Més informació: Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

No hi ha descripció per a este apartat

x