www.xabia.org

Film Office

Xàbia Film Office és una oficina municipal dins del Departament de Turisme l'objectiu i finalitat de la qual és posar en valor els recursos i valors culturals, paisatgístics i artístics del municipi per a l'atracció de productores nacionals i internacionals que precisen de localitzacions per a la realització de les seues obres audiovisuals a Xàbia.

Xàbia Film Office forma part de la Xarxa de Film Office de la Comunitat Valenciana gestionada per la Ciutat de la Llum, S.A.U que es constituïx amb l'objecte de desenrotllar un complex industrial audiovisual de referència a nivell nacional i internacional.

Entre els servicis que presta la Xàbia Film Office destacar la gestió i assessorament en l'obtenció dels permisos oportuns, busca de localitzacions, facilitar distints servicis com a hotels, restaurants, etc. i facilitar i assessorar en la relació amb altres institucions.

Persona de contacte: Carol Cholbi. Departament de Turisme. Pl. Església, 4. Tel. 96 579 43 56. E-mail: xabia_port@gva.es

x