www.xabia.org

Sostenibilitat

Xàbia és una ciutat que aposta fort per la sostenibilitat. Aconseguir un creixement basat en el desenrotllament econòmic, social i territorial és un objectiu clar en la gestió del municipi per a construir una ciutat més habitable, més compromesa amb el seu medi ambient i patrimoni, en definitiva que proporcione qualitat de vida, convivència i confort.

El Pla Estratègic treballa per una Xàbia més respectuosa, acollidora, integrada i solidària. En definitiva una ciutat amb una identitat i estil de vida propi que genere benestar, experiències positives, sentiments i emocions."

x